Astro Essence

אם תמיד חלמתןם:

להבין את עצמכןם ואת הסובבים אתכןם לעומק בצורה שתאפשר לכןם חמלה וקבלה,
לאהוב את עצמכןם בדיוק כפי שאתןם אבל לדעת איזו עבודה נדרשת מכןם כדי להיות הגרסה הכי טובה של עצמכןם,
לדעת לכוון את עצמכןם ואת הסובבים אתכןם לחיים של מימוש ותחושת רווחה עמוקה,
להבין את ההשפעות המתרחשות בחייכן ובחיי הסובבים אתכןם,
לחיות את החיים בצורה מיטיבה, תומכת ומאפשרת

התוכנית הזו היא בדיוק בשבילכןם.

בתוכנית זו נלמד אסטרולוגיה בצורה פשוטה, ברורה ובגובה העיניים תוך עבודה עם מפות הלידה האישיות שלכןם.
הלימוד יתקיים באמצעות מפגשי זום, וישלב לימוד עצמי כהכנה למפגשים. המפגשים יתקיימו אחת לשבוע עם מרווח בין כל שני מפגשים.

ההרשמה לתוכנית מקנה לכןם גישה מלאה לכל חומרי קורס קריאת מפת לידה בשווי 360 ש״ח.
חלק ראשון – יסודות
לא נדרש ידע מוקדם
אלמנטים ועקרון איזון האלמנטים
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 שעה 2021 לאוקטובר 7 ,חמישי
האישיות הגרעינית: מזלות שמש, ירח ואופק,
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 שעה לאוקטובר 14 חמישי
כוכבים באספקטים אל השמש, הירח והאופק
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 שעה באוקטובר 28 ,חמישי
בתים – בית השמש ובתים דומיננטיים אחרים
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 שעה, בנובמבר 4 ,חמישי
עלות – 1,200 ש״ח
חלק שני – התפתחות
תנאי קבלה: השתתפות בחלק ראשון – מהות, או ידע מוקדם
שבתאי שיעור חיים
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 שעה, בנובמבר 18 ,חמישי
ראש הדרקון וזנב הדרקון – אבולוציה
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 ,בנובמבר 25 ,חמישי
קו ילדות מול רום השמיים ויעוד מקצועי
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 ,בדצמבר 9 ,חמישי
מזל נוכחי ומעברים – מה קורה עכשיו
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 בדצמבר 16 ,חמישי
עלות – 1,200 ש״ח
חלק שלישי – עיבוד מידע
תנאי קבלה: השתתפות בחלק השני של התוכנית - התפתחות
שני מפגשים שיתמקדו באיסוף האינפורמציה שלמדנו ובעיבודם דרך קריאת מפות לידה ומענה על שאלות
מפגש ראשון
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 ,2022 בינואר 6 ,חמישי
מפגש שני
PM EST 1:00 ,ישראל שעון 20:00 ,2022 בינואר 13 ,חמישי
עלות – 400 ש״ח
דילוג לתוכן