אספקטים אסטרולוגים

מהם אספקטים אסטרולוגיים?

כדי לקרוא מפת לידה, ראשית עלינו לפרש את מיקומם של הגופים השמיימיים במזלות ובבתים, כפי שהיו ברגע הלידה.

החלק השני של קריאת המפה, קשור ליחסים של הגופים השמיימיים השונים בינם לבין עצמם, וכן ליחסים שלהם עם הנקודות הקרדינליות במפה.

מפת לידה הינה מעגל, ולכן יש בה  360°. אספקטים מוגדרים על ידי מרחק בין שני גופים שמיימיים או בין גוף שמיימי לנקודה קרדינלית.

אם, למשל, כשנולדת, מאדים היה במרחק של 2° מהשמש, זה אומר שמאדים צמוד לשמש במפה שלך. אם פלוטו היה במרחק של 115° מהשמש, זה אומר שפלוטו נמצא במשולש לשמש במפה שלך.

במפה עצמה אפשר לראות שמאדים והשמש נמצאים מאד קרוב זה לזה. אפשר גם לראות קו כחול ארוך שעובר מפלוטו אל השמש, ומציין את אספקט המשולש.

מדוע האספקטים חשובים?

לאספקטים יש השפעה רבה על האישיות, במיוחד כשהם מערבים את השמש, הירח והאופק.

ישנם אספקטים שנחשבים הרמוניים ומיטיבים. אלו מסומנים בקווים כחולים. ישנם אספקטים שנחשבים מאתגרים. הם מסומנים בקווים אדומים. צמידויות הן גם מעצימות וגם מאתגרות.

  • כאשר לגוף שמיימי יש אספקט הרמוני לשמש, זה אומר שהתכונות החיוביות של הגוף השמיימי מעצימות ותומכות באגו ובאישיות.
  • כאשר לגוף שמיימי יש אספקט הרמוני לירח, זה אומר שהתכונות החיוביות של הגוף השמיימי מעצימות ותומכות בעולם הפנימי והרגשי.
  • כאשר לגוף שמיימי יש אספקט הרמוני לאופק, זה אומר שהתכונות החיוביות של הגוף השמיימי מעצימות ותומכות בנשמה.
  • באותו אופן, אספקטים מאתגרים לשמש, לירח ולאופק פירושם שהתכונות המאתגרות של הגוף השמיימי יאתגרו את האישיות (שמש), העולם הרגשי (ירח) והנשמה (אופק) בהתאמה.

חשוב לזכור שהאספקטים המאתגרים נועדו להעיר אותנו ולעודד אותנו להגיע ליעוד שלנו ולמימוש שלנו. הם לא באו להרע לנו. הם לטובתנו. 

טווח מעלות אספקטים

להלן רשימה של האספקטים העיקריים והמרחק במעלות שמגדיר אותם.

חשוב להבין שאספקטים מתייחסים לטווח של מעלות. באנגלית הטווח הזה נקרא orb. לדוגמה, צמידות בין גופים שמימיים אינה מחייבת שהגופים יהיו באותה מעלה בדיוק. גם אם המרחק ביניהם הוא 5° הם עדיין נחשבים בצמידות.

מקובל על רוב האסטרולוגים, שאם גוף שמיימי או נקודה קרדינלית יוצרת אספקט עם השמש, הירח או האופק, הטווח של האספקט הוא 10° +/- . אם האספקט נוצר עם גוף שמיימי או נקודה קרדינלית אחרת, הטווח הוא 5° +/- .

לדוגמה, אם הירח נמצא ב 12° בבתולה, כל גוף שמיימי שנמצא בטווח של 2° ל 22° בבתולה, ייחשב בצמידות לירח. אבל אם מאדים נמצא ב 12° בבתולה, גוף שמיימי ייחשב בצמידות אל מאדים אם הוא בטווח של 7° עד 17° בבתולה.

האם באפשרותך לומר אילו מהאספקטים הבאים נמצאים במפת הלידה שלך?

שם באנגלית
Conjunction
שם בעברית
צמידות
מאתגר/הרמוני
גם וגם
האופן בו מופיע במפה
קרבה של שני הגופים השמיימיים או של הגוף השמיימי והנקודה הקרדינלית זה לזה
הסבר
צמידות היא אחד האספקטים החזקים והמשמעותיים ביותר במפה, במיוחד צמידויות לשמש, לירח או לאופק. הקווים באישיות המיוצגים על ידי השמש, הירח או האופק מקבלים את כל התכונות של הגוף השמיימי הצמוד אליהם.
שם באנגלית
Sextile
שם בעברית
סקסטייל
מאתגר/הרמוני
הרמוני
האופן בו מופיע במפה
קו כחול קצר
הסבר
תכונות האספקט דומות מאד לאלו של אספקט המשולש, רק שהן חלשות יותר ולא תמיד באות לידי ביטוי.
שם באנגלית
Square
שם בעברית
מרובע
מאתגר/הרמוני
מאתגר
האופן בו מופיע במפה
קו אדום קצר
הסבר
אספקט מרובע מתקיים לרוב בין שני מזלות מאותה איכות. גוף שמיימי הנמצא במרובע לשמש, לירח או לאופק, מאתגר את היבטי האישיות שהם מייצגים באמצעות תכונותיו הקשות.
שם באנגלית
Trine
שם בעברית
משולש
מאתגר/הרמוני
הרמוני
האופן בו מופיע במפה
קו כחול ארוך
הסבר
אספקט משולש מתקיים לרוב בין מזלות באותו אלמנט. כאשר גוף שמיימי נמצא במשולש לשמש, לירח או לאופק, הוא מעניק להיבטי האישיות שהם מייצגים את תכונותיו המעצימות.
שם באנגלית
Opposition
שם בעברית
ניגוד או מולות
מאתגר/הרמוני
מאתגר
האופן בו מופיע במפה
קו אדום ארוך
הסבר
אספקט מולות דומה מאוד לאספקט מרובע אך נחשב קל יותר, מכיוון שהאלמנטים של מזלות מנוגדים עובדים היטב זה עם זה (אש ואוויר או אדמה ומים) וזה מאפשר קיום דיאלוג וסנכרון בין שני הקצוות.
דילוג לתוכן